Image
Top
Menu

Het Ontmoetingsbureau

In Het Ontmoetingsbureau (2016) deed Merel Smitt onderzoek naar de totstandkoming van beeldvorming en vooroordelen.

Het Ontmoetingsbureau (2016) was an artistic research to the existence of prejudice.

NL // In deze installatie wordt je ontvangen door Andre of Amy, de medewerkers van Het Ontmoetingsbureau. Zij nemen je mee naar een huis in de stad en laten jou 15 minuten lang het pand doorzoeken. De bewoner is niet thuis en het is aan de bezoeker om erachter te komen wat voor soort persoon hier woont.

Aan het einde van deze 15 minuten vul je een vragenlijst in over de bowener.
Samen met Het Ontmoetingsbureau bespreek je de resultaten.
Aan het einde van je bezoek heeft het Ontmoetingsbureau over jou ook een schets gemaakt maar dan gebaseerd op de korte face-to-face ontmoeting van 5 minuten.

Een herkenbaar gegeven is dat de mens bij gebrek aan een visueel beeld van een iemand, de persoon in kwestie gaat definieren op basis van andere aspecten.
Bijvoorbeeld iemands stem aan de telefoon, het beroep, de favoriete muziek, hobby’s of de manier waarop een sollicitatiebrief geschreven wordt. Ook als we iemands gezicht wél kennen maar de overige eigenschappen ontbreken beginnen we met invullen.

We hebben over het algemeen de neiging om de ander te definiëren en in te schatten.
Soms klopt het maar meestal zijn het projecties die voortkomen uit je eigen referentiekader.

Aan het eind van een reeks bezoeken krijgt iedereen de onderzoeksresultaten thuis gestuurd om te zien wat de beeldvorming is die bij de bewoner past.

ENG // In this installation you are welcomed by Amy or Andre, workers of The Meetingbureau. They take you to a house in the city and let you investigate the inside of this house for 15 minutes. The inhabitants aren’t at home and it is up to you to figure out what kind of person lives here.

At the end of this 15 minutes you fill in a questionaire about the inhabitant.
Together with the workers of The Meetingbureau you discuss the results.
At the end of your visit to The Meetingbureau you will find out the workers have made a character reference about you as well based on your short face-to-face meeting of 5 minutes.

When there is a lack of a visual image of the other person, It’s a well known fact that the human being defines the other person based on other aspects.
For example the voice we hear through the telephone, someone’s occupation, favorite music, hobbies or the way we write a motivation letter. Even when we do know someone’s face but these other aspects are unknown, we start filling in the blanks.

In general we have the tendency to define the other person as much as we can. Sometimes it is accurate but most of the time these are projections coming from our own references.

 

concept, directing Merel Smitt scenography Simone Eggen performers Andre Dongelmans, Amy van der Weerden in co-production with Festival Karavaan photo Salih Kilic

Het Ontmoetingsbureau was open van 25 mei t/m 5 juni in Alkmaar op Festival Karavaan