Image
Top
Navigation

Merel Smitt

 asdfadsfadfadf

“In eerder werk onderzocht ik de risico’s van veiligheidsmaatregelen, het dwingende karakter van de sociale norm of het ontstaan van vooroordelen. Ik ben gefascineerd door de werking van de georganiseerde Westerse wereld vol technologie, systemen, regels en kaders die ons ‘vooruit’ zouden moeten helpen. Ik vraag me steeds af of dit dwangmatige streven naar vooruitgang wel goed is voor de samenleving als geheel. Ik zie de Westerse wereld als bedrijfsmodel, bedacht om de mens als groep te stroomlijnen. De maatschappij moet efficiënt en rendabel functioneren waarbij het individu ondergeschikt is aan de groep. In mijn werk bevraag ik constant het effect van maatschappelijke ontwikkelingen op de mens en of hij nog wel weet waar hij in staat.”

Bekijk video portret

       

 

    

Merel maakt kunst in de publieke ruimte.
Haar werk is locatie-specifiek en bevindt zich op het snijvlak van performance, installatie en beeldende kunst.

WESTERS
Ze kijkt op kritische en filosofische wijze naar de staat van de samenleving en hoe deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Ze legt daarbij de nadruk op hoe de Westerse mens onderworpen wordt aan een mentaliteit die streeft naar constante vooruitgang, succes en zekerheid.
SYSTEMEN
Merel onderzoekt verschillende sociale, maatschappelijke en bureaucratische systemen die ze blootlegt of inzet om de deelnemers te laten reflecteren op de wereld waar ze in staan en hoe deze in stand wordt gehouden.
DEELNEMERS
Kenmerkend is dat het publiek eerder deelnemer dan toeschouwer is en zo actief onderdeel wordt gemaakt van het werk. Het wordt gedwongen de werking van deze systemen individueel of met elkaar te bevragen.
MANIPULATIE
Merel manipuleert de omstandigheden zo dat de grens tussen fictie en werkelijkheid diffuus wordt. De deelnemers verlaten het werk altijd in die twijfel. Hierdoor geeft het materiaal veel stof tot nadenken omdat ieder scenario ineens mogelijk zou kunnen zijn.

 

 

 

SAMENWERKINGEN & PARTNERS

Na haar afstuderen maakte Merel verschillende voorstellingen bij Karavaan Festival in Alkmaar, was ze onderdeel van het Zeecontainerprogramma van Over het IJ Festival én aansluitend één van de drie geselecteerde makers voor het Atelier Oerol/Over het IJ Festival.
Daarnaast wordt Merel sinds 2014 ondersteund door VIA ZUID Talentmakelaar in Limburg. Merel ambieert een brede geografische spreiding in zowel stad als provincie. In haar werk bevraagd ze maatschappelijke kwesties die iedereen aan gaan.
De komende twee jaar zal ze haar signatuur en werkwijze verder ontwikkelen. Het creëren van de ultieme publiekservaring staat hierin centraal als mede haar onderzoeksmatige manier van werken onderdeel te maken van haar artistieke praktijk.

 

 

 

TIME WINDOW

Het atelier van Merel is gevestigd in Rotterdam. Als onderdeel van het kunstenaarscollectief Time Window heeft ze dagelijks verschillende faciliteiten tot haar beschikking om haar werk te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld repetitieruimtes.
Bijzonder aan Time Window is de manier waarop de 40 gehuisveste kunstenaars binnen Time Window samenwerken door elkaars expertise en aanwezigheid in te zetten voor hun eigen praktijk.
Dit vormt een belangrijk aspect voor het creëren van een eerlijke en duurzamere kunstenpraktijk waarin ruimte kan worden gecreëerd voor het artistieke proces. Vanuit haar atelier werkt Merel samen met een eigen team om haar projecten te realiseren.

 

 

 

 

Download CV van Merel Smitt
(function($){ $(window).scroll(function() { $('.full-bg-image').css('z-index', 0).css('z-index', 1); }); })(jQuery);