Image
Top
Menu

Zo’n Vaart Zal Het Niet Lopen

NL // Een DIY campagne om zichtbaar te maken dat we tegen grote maatschappelijke en sociale ontwikkelingen aankijken waar we ons niet druk genoeg om maken.

Welkom in de toekomst waarin Nederland de status heeft van een ontwikkelingsland. 

Waar we andermans belang belemmerend vinden en liever vrijgesteld worden van eisen op het gebied van sociale zekerheid, van verantwoordelijkheid voor het milieu, en van belastingen die we eigenlijk zouden moeten gebruiken voor publieke voorzieningen en het bestrijden van armoede.

Individuen worden hier verpletterd door de bureaucratie.
Rendement is het hoogste goed en dus moet alles meetbaar zijn.
Afwijken van de norm wordt bestraft en alles wat niet op een formulier past doet niet mee.

We denken zo’n vaart zal het niet lopen, we zijn hier vrij in het vormgeven van ons eigen leven maar dat is niet waar. Iets met regelmaat blijven herhalen, maakt het nog geen waarheid.

Daarom deze campagne.

ENG // A DIY campaign to reveal the fact that we are facing big political and societal developements
that we do not take serious enough.

Welcome in the future where The Netherlands has gained the status of a development country based on political and social issues.

In this research we look at the tendency Dutch citizens have according to a dystopian future model.
We see ourselves as tolerant but in the meantime, individuals are being crushed by bureaucracy, we are addicted to grow and progress and everyone who doesn’t not fit the norm will be punished.

For some this will never happen for others it is already reality.
How to take responsibility and how to not look away from what is happening?

We think it won’t come that far because we have the freedom to design our own way of life.
To repeatedly say this to yourself, doesn’t make it true.

That is why we created this campagin.