Image
Top
Menu

NL // De Risicometer (2017) is een installatie over het verzamelen van data en informatie om risicoburgers te kunnen signaleren. Kunstenaar Merel Smitt heeft speciaal voor dit project een risicometer ontworpen waaruit kan worden afgelezen hoe risicovol een individu zich gedraagt.

Op de risicometer vind je kenmerken die stuk voor stuk door data kunnen worden verkregen. Bijvoorbeeld door het volgen van iemands internet gedrag (denk aan zoekmachines, social media, e-mail) maar ook doordat veel informatie tegenwoordig wordt gemonitord en vastgelegd door bedrijven (NUTS bedrijven, de overheid, telecombedrijven).

Het idee van deze installatie is dat mensen ervaren hoe het is om in een samenleving te wonen waarin deze informatie wordt gebruikt om in te schatten of jouw gedrag in de toekomst risicovol kan zijn. In hoeverre zorgen beveiligingsmaatregelen zoals deze ervoor dat jouw persoonlijke vrijheid wordt aangetast?

Dit fenomeen gebeurt al in landen als Singapore en China waar er voor burgers een burgerscore wordt bijgehouden die beïnvloed wordt door hun gedrag op het internet maar ook in de openbare ruimte. Wanneer je bijvoorbeeld drie keer door rood loopt kom je op een zwarte lijst te staan waardoor je niet meer in staat bent om bepaalde huizen te huren.

ENG // De Risicometer (2017) is an installation about collecting data and information to spot risky citizens. For this project Merel Smitt designed a Risk Meter which can be used to explore how risky your behavior is.

On the risk meter you find features and indications that can be retrieved by data. For example by monitoring a persons behaviour on the internet (search engines, social media, e-mail) but also through all the info that is being monitored these days by companies and the government.

The idea behind the installation is to let people experience what it is like to live in a society where this kind of information is being used to estimate whether your behaviour could be seen as a risky in the future. Is this making you feel more safe? Or is it making you feel less free?

The phenomenon of using data to give you certain privileges or take a way certain privileges is already happening in countries like Singapore and China where each citizen has a score that is being influenced by your bahaviour on the internet but also in public space. This can take away your privileged on buying a house or has consequences for you health care.