Image
Top
Menu

Veilig naar Buiten (De Enquete)

NL//
Veilig naar BuitenĀ is een bureaucratische, manipulerende enquete waarbij deelnemers worden gedwongen zich te verhouden tot de consequenties van verschillende veiligheidsdilemma’s.

DeĀ Veilig naar Buiten enquete was toegankelijk op de website www.veilignaarbuiten.nl in 2016 & 2017

Veilig naar Buiten maakte onderdeel uit van een reeks projecten over de risico’s van veiligheidsmaatregelen onder de noemer Better Safe Than Sorry.

ENG //
Veilig naar Buiten is a bureaucratic, manipulating questionnaire where participants are being forced to deal with the consequences of several dilemma’s around safety measurements.

The Veilig naar Buiten Enquete was available on the website www.veilignaarbuiten.nl in 2016 & 2017.

Veilig naar Buiten was part of a series of project about the risk of safety measurements.