Image
Top
Menu


NL //
Solitude gaat over de keuze om alleen te willen zijn en hoe dit in de ogen van de maatschappij als onaanvaardbaar wordt gezien. In het kader van maatschappelijke participatie hebben we de neiging om in te grijpen en ons te bemoeien met iemand die anders handelt dan wat wij als normaal definiëren. Wie bepaalt die standaard eigenlijk en is de persoon in kwestie hier wel altijd bij gebaat?

Voor deze voorstelling heeft Merel de fictieve instelling Hulp voor Solitairen opgericht. Deze instelling plaatst mensen, die ervoor kiezen om alleen te zijn, uit huis. Ze worden vervolgens in de publieke ruimte gezet waar ze opnieuw moeten leren hun dagbesteding samen met anderen te doen in plaats van alleen.

 

ENG // Solitude is about making the choice to be alone and how this is seen as unacceptable through the eyes of society. We have a tendency to interfere and intrude with other people’s live when we think this person is acting different then we define as ‘normal’. Who decides this standard and why do we automatically assume these people are thankfull for these decisions?

To create this installation Merel has founded the fictional organisation Help for Solitaires.
This organisation removes citizens, who decide to live alone, from their homes. The are put in a public space where they have to re-learn to do their daily tasks together with others instead of alone.

 

concept/regie Merel Smitt spel Michael de Roos vormgeving Simone Eggen foto’s Bart Grietens, Saris & den Engelsman met dank aan Over Het IJ Festival

Solitude is in 2015 gemaakt in samenwerking met Over Het IJ Festival.

2 t/m 12 juli 2015                         Over ’t IJ Festival, NDSM-werf Amsterdam
22 september 2015                     Cultureel Lint, Weert
23 & 24 november 2015             Time Window Festival, Rotterdam
27 augustus 2016                        LIMBURG FESTIVAL

www.hulpvoorsolitairen.nl