Image
Top
Menu

Zusters onder de Bogen

NL // In september 2012 heeft Merel de Zusters onder de Bogen in Maastricht benaderd voor een samenwerking om hun wereld te openen naar publiek.

Ik verbleef bij hen, luisterde naar hun verhalen, heb naar ze gekeken, met ze ervaren hoe het leven in het klooster is, ik ben in stilte getreden en ben uiteindelijk gaan begrijpen wat het betekent om je in dienst te stellen van de wereld, om je eigen individu ondergeschikt te maken aan dat van anderen.

ENG // In september 2012 Merel approached a convent in Maastricht, inhabited by nuns, to collaborate in exposing their world to a broader audience.

“I stayed with them, listened to their stories, watched them, experienced the convent life, lived in silence for days and eventually started to understand what it means to be in service of the world, to adjust your individual needs to what others need.”

NL // De gemiddelde leeftijd van de zusters onder de bogen is 85 jaar. Maar voor ons onzichtbaar gaan ze door, gevoed door nieuw bloed uit Indonesie.

Voor hun is de stilte nog vanzelfsprekend. Zij gebruiken hem als brandstof voor het werk dat zij doen. Zijn er parallelen tussen hun leven en het onze? Ik weet het niet.

In deze performance wil ik geven wat ik heb ervaren, een klein stukje daarvan althans, een glimp.
Er is een mogelijkheid tot bezoek aan de gebeds- en stilteruimte en voorzichtig over hun schouders meekijken.

Wat doen ze vandaag nog? Hoe besteden ze hun tijd? Wie hebben ze vastgehouden, verzorgd, beschermd en geïnspireerd? Wat gebeurt er als de zusters er niet meer zijn? Stopt het klooster dan? Sterft het uit? Is dat erg? Welke sporen zullen zij in ons achter laten

0020 Joie de Vivre G.HeemelsMerel heeft een installatie gemaakt in de gerenoveerde Lambertuskerk in Maastricht waarin de toeschouwer een deel kan uitmaken van de leefwijze van de Zusters ze kunnen aanschouwen of contact maken. Ze kijken zowel naar het huidige klimaat waarin de jonge zusters leven te midden van de technologie maar ook naar de oudere zusters die liever niet buiten de muren komen en zich biddend wijden tot god. Met elkaar proberen ze hun leefgebied in tact te houden om niet te verliezen wat ze in die eeuwen hebben opgebouwd. Aan de ene kant willen ze zichzelf overbodig maken als teken van een goed werkende maatschappij, aan de andere kant willen ze graag blijven bestaan omdat er nog zoveel te doen is in de wereld.

Zuster onder de Bogen heeft gespeeld in 2012.
14 t/m 17 november      Lambertuskerk, Maastricht

concept en regie Merel Smitt spel de nonnen van zusters onder de bogen locatie Lambertuskerk in Maastricht coaching Carina Molier