Image
Top
Menu

Kom naar de open dagen van Het Traject!
Visit the information days of The Trajectory!

NL // Het Traject is een geprotocolleerd verbeterprogramma voor burgers die het niet lukt om volgens de algemeen geldende Nederlandse normen te leven. Het Traject leert hen hoe zij hun rol als burger op een adequate manier moeten vervullen.
Met Het Traject creëert Merel een nieuwe werkelijkheid voor het publiek waarin ze hen een mogelijk toekomstbeeld geeft van onze samenleving. Deze voorstelling is de uitkomst van Merels onderzoek naar hoe ze op theatrale wijze kan reflecteren op de uniformiteitsdrang in onze huidige samenleving. Hierbij zoekt ze de grens op tussen realiteit en fictie.

ENG // The Trajectory is a protocoled improvement program for citizens who aren’t able to live according the general social Dutch norm. The Trajectory teaches them how to fulfill their role as a citizen in the most adequate way.
With The Trajectory Merel creates a parallel universum where she presents her audience a possible future image about our society. This installation is the outcome of her artistic research on how to build a fictional world that feels as if it is reality.

De pers over het Traject (NL)
“Merel Smitt voorziet in een soort happening waarbij het publiek in een geprotocolleerd verbeterprogramma terecht komt. Het Traject – de norm binnen handbereik –  heeft als doel het creëren van een samenleving waarin iedereen gelijk is. Om te beginnen wordt het publiek verzocht een lange vragenlijst in te vullen, waarin ze het hemd van het lijf gevraagd wordt. BSN-nummer, sociale interactie, hoogte van het jaarinkomen? “Het is vooral voor jezelf hoor”, zo wordt ons verzekerd. Daarna zien we op een groot gemaaid veld het gefaseerde verbeterprogramma in actie: de erkenning, de afzondering, de normalisering en de re-integratie. Zo’n opzet, waarbij realiteit en fictie door elkaar lopen, staat of valt met de uitvoering. En die is goed. Heel consciëntieus blijven onze begeleiders vriendelijk maar standvastig het traject uitleggen en het belang ervan benadrukken. We krijgen folders en aanverwanten. Aan het einde mogen we de vragenlijsten inleveren; iets wat het verbouwereerde Oerol-publiek opvallend gedwee doet. Kennelijk voegen we als individu makkelijk naar de groep. Het geeft veel stof voor discussie achteraf en voldoet daarmee aan de opzet van Smitt.”

concept, directing, scenography Merel Smitt performers Rozanne de Bont, Tine Cartuyvels, Jurrien van Rheenen graphic design takeadetour.eu supported by VIA ZUID Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg